# قرآن_نفیس_نیریزی

قدردانی از بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن به ویژه قرآن نفیس نیریزی

  قدردانی مدیر دفتر نفیس ماندگار جناب سید مجید یوسف بیک از بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن به ویژه قرآن نفیس نیریزی باسلام وتحیات ضمن ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 23 بازدید